Papillon Hotels

Çevre Politikamız

Temiz bir çevre ve kaliteli bir gelecek için her yıl yeni hedefler belirliyoruz.  Öncelikli hedefimiz mümkün olduğunca az atık üretmek olsa da, üretim yaparken oluşturduğumuz atıkları sınıflandırıyor, geri kazanmak için çalışıyor, geri dönüşümü sağlanamayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde ve yasalara uygun olarak bertaraf ediyoruz.
 
Doğal kaynak kullanımımızı ve atık üretimimiz mümkün olan en az seviyeye indirmek için, yeni metotlar geliştirmeye çalışıyor, çevreye dost projeleri ile çevre kirliliğini önlemeyi ve çevre koruma kapsamında kurulan sistemlerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. 


- ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

- ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  
- ISO 14001:2004 Çevre Güvenliği Yönetim Sistemler

Sunis Hotels, Kalite, Gıda ve  Çevre Politikasında misafir memnuniyetini ve sağlığını ön planda tutmaktadır, bu konuda alınan belgelerin yanı sıra çevre konusunda gösterdiği duyarlılığı ile edindiği sertifikalar ve almış olduğu belgeler ile çevre dostu bir otel olduğunu kanıtlamıştır

Bu amaçla;